5 nhóm giải pháp để phát triển nhà ở thương mại giá thấp

Bộ Xây dựng nghiên cứu một số nhóm giải pháp nhằm khuyến khích hoạt động phát triển nhà ở thương mại giá thấp.

Một là, về quy hoạch, bố trí quỹ đất

Theo Bộ xây dựng, các địa phương khi rà soát, xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở phải xác định rõ chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại giá thấp cũng như xác định cụ thể danh mục các dự án nhà ở thương mại giá thấp.

Cho phép các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư khu đô thị tại các địa phương chưa sử dụng hết quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội (đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật) được dành quỹ đất này để xây dựng nhà ở thương mại giá thấp. Trường hợp chuyển quỹ đất 20% sang làm nhà ở thương mại giá thấp thì CĐT phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất như đối với phần diện tích xây dựng nhà thương mại trong dự án.

Hai là, về tiêu chí thiết kế và giá bán nhà ở thương mại giá thấp

Nhà ở thương mại giá thấp là loại nhà ở căn hộ chung cư, thiết kế căn hộ khép kín, có diện tích sử dụng dưới 70m2 tuân thủ quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, xây dựng hiện hành và đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối hạ tầng trong và ngoài dự án theo quy định pháp luật.

Giá bán nhà ở thương mại giá thấp cần được xem xét, điều chỉnh trong từng thời kì phụ thuộc theo sự biến động của thị trường. Trong giai đoạn trước mắt, giá bán nhà ở thương mại giá thấp thực hiện phương án: Đối với các thành phố trực thuộc trung ương, giá bán nhà ở thương mại giá thấp không vượt quá 25 triệu đồng/m2, đối với các địa phương còn lại giá bán không quá 20 triệu đồng/m2; giá bán đã bao gồm VAT, chưa có kinh phí bảo trì sở hữu chung cư.

5 nhóm giải pháp để phát triển nhà ở thương mại giá thấp - Ảnh 1.

Ba là, cơ chế ưu đãi về đất đai

Doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở thương mại giá thấp được chậm nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn quy định kể từ ngày được nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật đầu tư.

Bốn là, về thủ tục đầu tư xây dựng

Doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại giá thấp được miễn thủ tục thẩm định bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (theo quy định của Luật Xây dựng sử đổi áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn khác ngoài ngân sách);

Trường hợp dự án đã thực hiện thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thì được miễn cấp giấy phép xây dựng.

Doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại giá thấp được cung cấp miễn phí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở thương mại do cơ quan có thẩm quyền ban hành để tham khảo; được miễn thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở đối với trường hợp áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; được áp dụng hình thức tự thực hiện đối với các công tác tư vấn thi công xây lắp nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Năm là, về cơ chế huy động vốn

Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá thấp được huy động vốn từ các nguồn hợp pháp theo quy định của Luật nhà ở, gồm vốn thuộc sở hữu của CĐT, vốn huy động thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tiền mua, tiền cho thuê, tiền thuê nhà ở trả trước theo hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; vốn vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

Chủ đầu tư được phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn triển khai thực hiện dự á theo quy định pháp luật.

Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá thấp được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng phát triển Việt Nam.

Theo Bộ xây dựng, việc ban hành các giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp, phù hợp khả năng chi trả của đại bộ phận dân cư khu vực đô thị là rất cần thiết. Theo cơ cấu giá nhà chung cư thương mại cho thấy các khoản chi phí: Suất vốn đầu tư, chi phí hạ tầng, chi phí lãi vay, chi phí quản lý, chi phí bán hàng tương đối ổn định và thống nhất. Riêng chi phí liên quan đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng có biên độ thay đổi rất rộng và ảnh hưởng rất lớn đến giá nhà ở.

Nguồn : Cafef.vn
Từ Khóa 5 nhóm giải pháp để phát triển nhà ở thương mại giá thấp 5 nhóm giải pháp để phát triển nhà ở thương mại giá thấp 5 nhóm giải pháp để phát triển nhà ở thương mại giá thấp